La meditació activa i el deambular

Meditar, una paraula que ja no sona estranya a ningú, fortament farcida de tòpics, i que es ven moltes vegades amb dosis considerables de frivolitat. Quan, en canvi, es tracta d’una pràctica la profunditat de la qual és inigualable. Per això mateix requereix una bona preparació: no ens podem asseure a meditar de qualsevol manera. Bé, ho podem intentar, allò de deixar la ment en blanc que alguns pregonen. Tòpics típics que serveixen per frustrar els més benintencionats

Read More
El ioga és un esport?

Una classe de ioga, és una pràctica física? Si ens atenem al que representa una assana o postura de ioga (total immobilitat, amb absència d’esforç, i per un temps indefinit), sembla força lluny del que entendríem per un exercici esportiu, en el que prima el moviment i l’esforç. I també la competició, ni que sigui cap a un mateix.

Read More
El ioga a occident

Els compendis d’història del ioga situen la immersió del ioga a occident a l’època de dominació anglesa a la Índia, sobretot a les albades del segle XX. Pel que fa a la forma i la litúrgia, les notícies que en tenim de ben segur ho confirmen, per bé que una entitat tant vella com el ioga ens ha de dur a un encreuament de cultures i coneixement molt més ancestral, fins a les beceroles de la nostra cultura occidental.

Read More
Despertar el guerrer espiritual

El camí cap a l'interior que emprenem les persones, algunes persones, no està exempt de dificultats, però sempre, en algun racó del nostre itinerari podem trobar una petita llum, no creus? De vegades és una persona, un llibre, una vivència que et transforma..., perquè la vida no ens deixa mai sols.

Read More
El ioga de la terra i el cel

Si observem l’anatomia humana veurem que el cos s’equilibra en base a dues forces: la de la gravetat i una energia antigravitatòria.  La primera ens connecta amb la terra, amb l’acte de deixar anar, de buidar, de descarregar; la segona és la que ens permet l’’autocreixement, ens eleva, ens estira cap amunt. Ambdues es complementen i es compensen, permeten que el cos es pugui mantenir vertical i en equilibri.  L’ energia antigravitatòria actua des de la part posterior i més alta del nostre cap quan estirem la columna vertebral, com si d’un fil es tractés.

Read More
Frivolitzar kundalini

Fa anys, quan el ioga no era una pràctica de moda com ho és ara, la paraula kundalini -l’energia que tots tenim en estat latent a la base de la columna-, era poc coneguda i pels qui ho era inspirava una gran veneració, reverència i respecte, potser en alguns fins i tot por. Es pronunciava gairebé en veu baixa i era el gran mite dels aspirants a ioguis i ioguinis. Se sabia que el despertar de kundalini s’havia de fer en unes condicions especials, quan la persona estigués preparada, i sota l’atenta mirada d’un mestre expert que, d’altra banda, no es podia buscar si no que apareixia quan el deixeble  estava llest.

Read More
El problema de l'atenció

El treball espiritual, el creixement  personal, l'autoconeixement, en tota labor que busqui el desenvolupament de la persona sempre el treball serà sobre la ment, una tasca de comprensió de com funciona, i un aprenentatge que ens ha de portar a desenvolupar-ne el control i la correcta gestió. També el ioga, el Hatha Ioga, conegut com la pràctica de les assanes, té el seu objectiu en el  Raja Ioga, el ioga del control de la ment. 

Read More
Quietud? Sí, gràcies!

En el darrer article parlàvem del poder que tenim amb la força de la nostra atenció, però no fèiem esment d'un requisit imprescindible d'aquesta atenció, i és la immobilitat total: si hi ha moviments hi ha dispersió d'energia. Ho podem constatar fàcilment, molt fàcilment, si mirem de fer, per exemple, atenció al telèfon, parant  l'orella per a comprovar si sona, ens quedarem quiets: quan parem tota la nostra atenció ens immobilitzem.

Read More
El poder de la nostra consciència

L’objectiu del Hatha Ioga és el control de la respiració, del cos, i de la consciència, d’una manera conjunta. En determinades postures físiques no es pot controlar la consciència ni la respiració, però a la pràctica de les assanes els tres hi són presents, i encara que les postures vagin dedicades a una part del cos en concret, l’objectiu és ser conscients de tot ell, animar-lo totalment, sentir la globalitat, perquè és la única manera que ens podem acostar a la globalitat que som, i això ens dóna el control sobre les energies negatives.           

Read More
Qui seu a meditar?

Un concepte fonamental en la meditació és què ens mou a meditar, què ens fa seure, què busquem. Segons quina sigui la resposta -benestar, tranquil·litat, deixar la ment en blanc...- cal que llegim amb deteniment, perquè aquest serà un gran obstacle per a la meditació. Són dos els aspectes que haurem de tenir clars si volem meditar. El primer és veure molt definit quin és el veritable objectiu de la meditació, què és el que persegueix. I la resposta no serà aquietar la ment, ni trobar la pau interior, ni combatre l'estrès o l'ansietat, ni trobar més benestar o plenitud

Read More
Seure a meditar, amb què?

En l'article anterior fèiem referència a l'atenció i, sense dir-ho explícitament, també ens referíem a la consciència del cos. Sí, aquest aspecte és essencial també per a la meditació, si no sentim el cos estem dins del cap, n'hem parlat abastament en aquest blog. D'altra banda, sense consciència del cos no ens podrem situar a la coroneta per a mantenir aquesta atenció superior que anomenem central. .

Read More
Coses que potser no has sentit gaire sobre la meditació

En una societat cada vegada més accelerada i dispersa,  la meditació s'ha convertit en una cura gairebé per a tot: l'estrès, l'ansietat, la falta de concentració, la tensió i la depressió, les fòbies, les addicions, etc. I la informació que n'arriba és francament il·lusionant: què no aconseguirem si ens convertim en meditadors? La felicitat plena, per descomptat, el paradís a la terra com a poc, perquè a més se'ns activaran capacitats i aptituds cerebrals inimaginables. Això almenys és el que es desprèn de molta de la informació que ens arriba a través de les xarxes, cursos i fins i tot literatura especialitzada.

Read More
L'energia femenina i les dones, i prou?

Segons el Diccionari de la Llengua catalana, feminitat vol dir qualitat, natura, de dona, de femella; segons el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en canvi, feminitat té dues accepcions, l’una fa referència a la qualitat de femení, allò propi de les dones, l’altre a un estat anormal de l’home en el que apareixen un o més caràcters sexuals femenins. En les dues accepcions, per tant, feminitat es refereix a característiques vinculades al gènere dona, o a una anormalitat del gènere masculí. Lluny d'això, l'energia femenina l'hem d'entendre com un concepte més ampli que es refereix als dos sexes, homes i dones, compartit en parts iguals amb l'energia masculina, en tant que capacitats potencials de la persona. I les dues són necessàries, en els dos gèneres, per a desenvolupar una bona sexualitat, però també pel desenvolupament integral de la persona.

Read More
Paràbola del violí

En aquest article us volem presentar  algú no massa conegut, Anthohy de Mello (1931-1987), jesuïta hindú que va saber fer confluir tot el potencial de la saviesa oriental amb les seves creences cristianes. Això li va valer ser contestat per l'Església més tradicional i ancorada en els dogmes de fe, perquè deia que tots podem trobar Déu en el nostre interior: quan inspires és l'aler de Déu el que inspires. Aquesta revolució en la fe que, com a jesuïta introduïa De Mello, s'estavellava contra el mur que imposava la doctrina catòlica, i que veia en el pensament del jesuïta una clara mostra de panteisme. Com a hindú havia après que la consciència espiritual es troba en el cor de cada ésser, però ell era també jesuïta, i no li varen perdonar que dignifiqués cada persona més enllà del pecat original, que se suposa que és un segell que ens posen al front només de néixer.

Read More
Alimentació i emocions, una relació d'amor-odi

 L’existència d’un vincle entre l’alimentació i les emocions no només és evident com a experiència viscuda per cadascú de nosaltres, sinó també corroborat per la ciència com veurem a continuació. A nivell científic es parla del sistema nerviós entèric o popularment anomenat segon cervell (vinculat amb el sistema digestiu) amb més de 100 milions de cèl·lules nervioses que és quasi la mateixa xifra que trobem en la mèdul.la espinal. Podem considerar la relació entre l’alimentació i les emocions com un vincle complex que condiciona el nostre estat anímic i la nostra dieta.

Read More
Ioga i resiliència

En temps de crisi, personal o social, i de valors, les persones tenim dues opcions: o deixar-nos endur pel desànim i descoratjar-nos o treure recursos i ser capaços de créixer on només hi ha, aparentment, raons per a la desesperació. Son tres paraules -desànim, descoratjament i desesperació- que tenen en comú una mancança, la falta d'alguna cosa i és en això que manca que ens haurem d'enfocar si volem transformar l'actitud davant un entorn -exterior o intern- que ens és hostil. Aquestes paraules representen, respectivament, manca d’ànim, de coratge o d'esperança, i això és el que és el que ens passa en situacions adverses, per bé que no de manera irreversible. És possible que davant de situacions traumàtiques activem recursos personals que eren allà en estat latent i que, front l'adversitat, es posen en acció. Avui en dia d'aquesta capacitat en diem resiliència, que representa no només la capacitat de superar una situació traumàtica, de dolor emocional o de crisi, sinó també d’aprendre’n i créixer, perquè la superació d'un obstacle sempre comporta un aprenentatge, un recurs personal que s'acciona, un creixement.

Read More
Respiració i discerniment

El discerniment és una activitat de la ment en la qual aparentment poc hi tindria a veure el treball de la respiració i el pranajama (la respiració conscient en el ioga) quan, en canvi, el paper que hi juga és determinant. I les raons són diverses, intentarem veure’n algunes, però en primer lloc mirem la causa principal que dificulta el discerniment correcte.

Quantes vegades no hem argumentat de maneres oposades un determinat problema, situació o context?, quantes vegades no ens hem trobat davant la dificultat d’entendre quin és el punt de vista correcte?

Read More
Què és el ioga? (II)

El ioga té una vocació integradora de la persona en els seus aspectes de pensar, sentir i actuar, i els tres convergeixen en la pràctica de les assanes, com hem vist -vegeu "Què és el Ioga?(1)"- i el nexe d’unió és la respiració. Només comprenent la seva fisiologia i com es manifesta i es modifica en la pràctica i en el dia a dia, podrem evolucionar en el ioga i aprofundir en cada assana. La ment té un paper observador, primordial si l’entenem com atenció, una ment que pensa no percep el sentir, ni les sensacions corporals, ni les emocions, ni tampoc els sentiments

Read More
Què és el ioga?(I)

Des de fa uns anys cap aquí és freqüent la pregunta “quin ioga feu?”, al principi sobtava una miqueta, però cada vegada semblaria més evident que de iogues n’hi ha d’haver molts. D'altra banda, abans no era estrany que algú comentés que el ioga no li anava perquè era quedar-se massa quiet; ara això ja no passa, o no tant, hi ha iogues tan dinàmics que fins i tot la gimnàstica entesa a la manera tradicional pot semblar parsimoniosa. Sense ànim de voler ser puristes, ens hauríem de plantejar si el problema està en el nom, en la paraula ioga i en el que representa, i en el que avui en dia anomenem ioga, que com més es diversifica més es buida de contingut.

Read More
La sexualitat en el Tantra (III)

En el Tantra parlem de dues vies: la via de la mà dreta (via seca), i via de la mà esquerre (via humida) La principal diferencia entre les dues vies és la utilització de la sexualitat pel creixement i desenvolupament espiritual. La primera és l’anomenda “Doctrina del Despertar”, i no utilitza el sexe com una tècnica de Realització; en el seu lloc, fa servir els “Kriyes”, mudres, mantres, meditacions en els txakres, exercicis corporals... La segona, la Via humida, és la més coneguda a Occident i la que –a més de totes les tècniques utilitzades en l’altre- dona més importància al valor de la dona com element diví, i a la sexualitat.

Read More
rosa daniel