Com treballar correctament les assanes

yoga  les corts.jpg

En cada assana o postura, el primer que es desenvolupa és la atenció: l’atenció, el cos i la respiració son les tres eines bàsiques, i el nostre treball comença per a desenvolupar la percepció d’allò físic, que és el primer pas perquè la ment es calmi. Fixeu-vos sinó què passa quan us concentreu durant un moment en una mà. Després podem connectar amb l'espai que hi ha en el nostre interior. La lentitud en el moviment i la immobilització dins la postura, a més, tenen l’efecte de deturar el mental, perquè quan el cos s’immobilitza els pensaments es frenen. Ho podem comprovar observant com quan la nostra ment està molt activa el gest és més ràpid que no pas si hi ha poc moviment mental.

Però pot passar que en aquesta fase estàtica hi hagi necessitat de moure de tant en tant una part del cos, per petita que sigui. Si estem atens ens adonarem que aquests petits moviments no són una necessitat física sinó que és la ment que s’impacienta, perquè amb el cos quiet no pot “pensar” tant. Tanmateix, si fem conscient aquesta immobilitat, en adonarem de fins a quin punt ajuda a asserenar el mental i a estar molt més presents en el que estem fent. Atenció i pensament no són la mateixa cosa, més aviat aquest segon exclou la primera, ens dispersa.

Si arribem fins aquí, el treball que estarem fent amb el Ioga -en la pràctica de les assanes com un entrenament per la vida- ja serà considerable i trobarem uns resultats importants a nivell intern. Després, segueix un treball d’aprofundiment de l’atenció, que és el que realment permet a la persona connectar amb l'interior i el seu Jo Superior. Però aquest aprofundiment demana encara tot un treball d’autoreconeixement previ, i d’un deixar anar, del que ens ocuparem en el proper article.

Rosa Daniel