El despertar de l'energia sexual i el ioga

La sexualitat en la vida de qualsevol individu segueix unes etapes, tal i com ho fa la seva evolució personal. En la maduresa de la nostra existència aprenem a integrar uns valors que són molt més reflexius, d'interiorització, podríem dir també d'obertura cap aspectes més transcendents i menys materials. Passada l'efervescència de la vida en la que ens cal atendre aspectes molt externs, sorgeixen les demandes internes, gairebé com una part del mateix cicle biològic, i de manera més o menys manifesta segons les persones. En aquest article no parlarem dels cicles vitals, i ni tan sols del paper que hi juga la sexualitat, ni de com evoluciona, però agafarem el pretext per introduir el concepte de energia sexual en el procés maduratiu en el ioga, marcat també per etapes, per cicles, i per graus de desenvolupament que, si bé no tenen perquè coincidir amb els cicles biològics, en segueixen una seqüència similar.

El despertar

La sexualitat té unes arrels que s'endinsen en el primer txakra on representa l'instint de preservació de l'espècie, l'instint més pur de supervivència. Però traspassat aquest llindar adquireix un perfil més elaborat que implica l'assumpció del desig i una consciència clara de dualitat que busca, en el fons, la unitat. El desig no deixa de ser en essència el impuls bàsic de l'energia cap el retrobament amb el tot, en aquest cas manifestat en la unió amb l'altre persona. El despertar de kundalini ve molt marcat per un major desig sexual que requereix ser acceptat i vist amb naturalitat. Aquest desig pot ser extraordinari quan reverteix en una major vitalitat, alegria, expansió de la persona en tots els àmbits de la seva vida; quan no, es queda només circumscrit a l'àmbit de les relacions sexuals. Si estem en un procés de treball en el ioga és aquesta precisament la nostra responsabilitat: entendre el sentit de l'energia i la veritable font del desig. Tanmateix, hem d'anar amb compte perquè l'energia s'expandeix si troba els nadis o conductes lliures. Si n'hi ha de retinguda, el que es manifestarà seran els aspectes que no tenim resolts i el resultat pot ser totalment un altre. Cal tenir cura del treball personal en tots els àmbits de la vida.

L'activació

Una cosa és el despertar de l'energia sexual i una altre la seva activació. I per aquesta activació ens cal el cor: la pelvis i el tòrax funcionen com a vasos comunicants, a través del plexe solar. És per això que l'amor dóna una direcció al desig, el transforma i el sublima. En una relació és la clau per la plenitud sexual, en la vida d'una persona per la seva maduresa. Des de l'amor aquesta energia sexual transcendeix el cercle concèntric de l'ego i es torna generosa i expansiva. Una de les diferències que hi ha entre el desig i l'amor és que aquest segon és reflexiu i voluntari: per a estimar ens cal la resolució de fer-ho perquè l'amor veritable transcendeix la component egocèntrica de la ment ordinària. L'enamorament és una emoció que ens escomet sense que la voluntat hi prengui part, això no és estimar encara que es confonguin molt sovint els termes. Per a estimar realment hem de sentir la voluntat de fer-ho, l'amor és una tasca contra la que l'ego no deixarà de lluitar amb totes les seves forces. L'amor vol donar, l'ego necessita rebre. Aquest és un treball clau, el de l'amor, perquè l'energia sexual s'expandeixi, un treball profund i sincer de retrobament amb un mateix, amb l'ànima, i amb ella la joia de l'altre en l'encontre sexual.

La sublimació

Quan el desig comprèn la seva direcció, quan ens arriba a l'ànima, aquesta energia sexual esdevé purament espiritual. El desig sí, però sublimat, un desig que mira cap amunt i que es transforma en pura joia. És una sexualitat expansiva que ha oblidat la seva arrel genital i que, en un procés de creixement espiritual, es viu a si mateixa com la renúncia a la pròpia individualitat: la unió amb l'altre deixa de ser física i la relació es converteix en plena comunió.

Aquesta darrera etapa implica un procés individual de transformació profunda, gosaríem dir que radical. L'escomesa dels primers impulsos de l'energia sexual o kundalini trobarà el camí finalment si fem palesa, d'una manera molt conscient i sincera, la comprensió de quina és la seva veritable orientació.

 

rosa danielComment