El Ioga Nidra

yoga nidra barcelona

El ioga s’associa a relaxació però en els darrers anys es comença a parlar més, potser fruit de la disseminació que ha patit en ioga, del Ioga Nidra com d’una pràctica independent dins la branca mare del ioga. Algunes vegades es diu que és el ioga del somni conscient, en realitat és un tipus de pràctiques incorporades dins del que són les tècniques de relaxament profund, és un procés evolutiu dins de les fases de relaxació. Es pot entendre com un procés en el qual es relaxa el cos, la ment i d’aprofundiment en el treball de buidatge de la part inconscient. Tenint en compte que el Ioga Nidra proporciona una ment en calma, una sensació de tranquil·litat i de pau, és important aquest buidatge previ de la sobrecàrrega de la part inconscient: tensions, emocions, pensaments... Després, a partir d’aquest base de relaxament, de tenir la ment tranquil·la i en calma, amb espai dins del cap, és quan entrem en un altre procés, l’anomenat sankalpa.

Havent apaivagat el cos, la ment i les emocions, iniciem un procés de repetició d’un mantra o d’una afirmació, és molt rellevant aquest procés d'autosuggestió que va directament a treballar des de la ment conscient cap a l’inconscient, Es important aprofitar aquest moments de calma per a donar-se missatges positius i de valors que puguin convertir-se en una llavor que en el seu moment donar fruït. El Ioga Nidra ens porta a un estat de frontera entre el nivell conscient i l’inconscient, i el seu objectiu és arribar al segon nivell des del primer. en el sankalpa, en canvi, actuem directament damunt de l'inconscient i hi sembrem la llavor que ha de redimir els continguts que ens condicionen i bloquegen El més important i on rau el grau de dificultat màxima és mantenir-se en aquest punt a través de l’atenció, de quedar-se quiet entre el nivell conscient i l’inconscient sense adormir-se, de mantenir la ment lúcida. Per això se li diu també el somni conscient. Tanmateix el sentit del Ioga Nidra va més enllà d’unes aplicacions que podríem anomenar terapèutiques, sinó que és una tècnica meditativa al final que porta a estats de profunda interiorització. Es doncs un procés que encara que l’anomenem de relaxació és abans de res una via cap a la meditació.

El Ioga Nidra no forma part del ioga mil·lenari com podrien ser tots els altres que conformen el ioga integral, sinó que va ser desenvolupat durant el segle XX per Swami Satyananda Saraswati (1923-2009) que a partir de la recerca en els textos del tantra tradicional i la interacció amb científics moderns va elaborar aquest concepte. De l’estudi i l’experimentació d’antigues tècniques tàntriques, va desenvolupar el Ioga Nidra que n’és una evolució i una simplificació. Swami Satyananda va mantenir l’essència d’aquelles tècniques però sense la sofisticació i complexitat que tenen, i les va posar a l’abast de qualsevol practicant com unes eines molt efectives de relaxament profund. Actualment és una pràctica estesa i utilitzada tant en contextos terapèutics com de desenvolupament espiritual i de meditació.

Amb tot, no hem d’oblidar que en el ioga les diferents tècniques corporals o assanes, els pranajames i els exercicis d’atenció preparen el cos, la ment i les emociones per arribar a un estat que fa possible la relaxació i posteriorment la meditació. L’ordre amb què s’apliquen les diferents tècniques té l’objectiu de preparar la persona per la relaxació. El Ioga Nidra l’hem d’entendre en aquest mateix sentit; la relaxació profunda no s’esdevé si el cos està ple de tensions, per això ens calen mètodes de desbloqueig corporal, si no l’hem purificat amb tècniques de respiració, si no hem apaivagat una mica la ment i no tenim un grau mínim d’atenció no podrem avançar en aquesta ioga, com tampoc en qualsevol altre mètode interiorització.