El Prana (II)

respiracio barcelona.jpg

La vida comença en les molècules de la cèl·lula, en el protoplasma, i no és només vida el que conté la cèl·lula, sinó també intel·ligència. També el prana és intel·ligent, la intel·ligència universal que tot ho anima. D’altra banda, segons el Ioga, hi ha una relació molt estreta entre el prana i la ment (de fet, la ciència moderna també ha demostrat que s’il·luminen diferents zones del cervell a mesura que es van activant) De tot el prana que conté l’univers, el més proper a nosaltres és el que tenim actiu en el nostre cos, la nostra ment, en el cervell. I només podem estar en sintonia amb el prana que ens envolta quan subjectem el prana a la nostra voluntat: el cos, els pensaments, les emocions, els desitjos... No reprimir, decidir: el que controla el prana és el pensament, el gran poder creador que tenim en nosaltres. Si emmalaltim perquè hem creat mals pensaments, també ens podem curar a través de pensaments diferents. El Hatha Ioga ens ensenya a controlar i acumular el prana en nosaltres i per a nosaltres mateixos a través de l’autosuggestió, de tal manera que ens permeti no dependre de les influències de fora, ni tampoc dels propis pensaments. L’objectiu del Ioga, del tot el Ioga, és alliberar la persona de tots els seus condicionaments i fer-la créixer

els valors que cadascú té per tal de desenvolupar la realitat més profunda i espiritual, latent en tots nosaltres. Una educació castrant i deficitària, els fanatismes, les falses creences, les pors, les inseguretats..., ens impedeixen d’accedir al nostre tresor intern, a la nostra voluntat espiritual, al nostre desenvolupament superior.

 La vertadera curació, tant física, com mental, com emocional, només es dóna quan es desperta dins de la persona el propi poder curatiu. Si volem salut, abans hem de creure en la nostra salut; si volem benestar, abans hem de creure en el nostre benestar... Però creure amb totes les forces del nostre ser, sense deixar cap dels nostres introjectes ens condicionin, que l’inconscient interfereix: el pensament positiu només funciona si ens hi posem amb tota la nostra capacitat de pensar, sentir i actuar (pensament, sentiment, i voluntat, sense escletxes), i només si el generem amb l'atenció posada a la coroneta.

Quan respirem podem sentir la més clara manifestació de prana en el nostre cos, quan retenim l’aire en els pulmons estem acumulant més quantitat de prana (ajudant, per tant, a tenir-ne més reserva, i a animar el cos i la ment) Controlar la respiració és el primer pas per aprendre a controlar el prana en el nostre cos, i per aprendre a acumular prana en els nostres centres nerviosos, deixant de tenir una respiració que funciona de manera deficitària, per passar a poder controlar conscientment el nostre impuls voluntari. Altre cop la voluntat, la única manera de controlar la ment i el cos, i el prana circulant en ells. I respirant a voluntat i amb concentració portem el prana als centres nerviosos de manera conscient: això és el pranajama. Podem mantenir la nostra força vital i evitar les malalties donant més prana al nostre cos.

Rosa Daniel

rosa danielComment