Els mudres

A través dels gestos i de les mans expressem els nostres estats d’ànim i la força física i psíquica que ens mou: alegria, tristesa, dolor, ràbia, contrarietat, compassió... Un puny tancat ens transmet una energia diferent d’una mà oberta: amb el cos i amb les mans donem èmfasi al que volem transmetre, sempre vinculat a un estat interior que no és només mental. I en aquest pla gestual, també la mirada: no és el mateix mirar cap avall, de reüll, o enfocar la mirada cap amunt. En el món antic s’utilitzaven els gestos per expressar allò màgic, allò no racional que la paraula no podia transmetre i varen prendre una significació especial en els rituals.
En el ioga s’utilitzen com estímuls energètics que connecten amb aquells estats interiors, i en les pràctiques religioses com a reforçament dels precs i de les oracions.(hinduisme, sufisme, cristianisme, islamisme, judaisme...) Tenen una eficàcia energètica molt potent i en el Tantra i en el ioga s’utilitzen per a canalitzar l’energia en l’estructura dels nadis i dels txakres i -combinats amb assanes, pranajames i bandhes- preparen la ment per la meditació i l’activació de kundalini. En les pràctiques de ioga s’utilitzen uns 58 mudres però en el Tantra ioga n’hi ha més de 700.
També es fan servir per a controlar processos involuntaris que funcionen fora del camp de la consciència i tenen efectes significatius :
•    Generen i conserven el prana
•    Purifiquen els nadis
•    Fan conscient l’activitat prànica i permeten de dirigir-la a voluntat
•    Estabilitzen a nivell energètic
•    Activen txakres
•    Actuen en el cos emocional i mental
•    Ajuden a recollir-nos
•    Fixen la consciència en el cos
Origen , etimologia i categories

Trobem mudres en moltes cultures i tradicions, alguns d’ells idèntics, com per exemple namaste, que podem trobar com a gest en moltes de les cultures del planeta, presents i del passat. A l’hinduisme tenen un paper essencial, però també en les cultures indígenes americanes, del nord, centrals i del sud del continent. Sense oblidar el paper que tenen aquests gestos en la cultura cristiana i també per tot l’Orient.
A la Xina, tenen un valor rellevant pel paper que juguen els meridians d’energia que passen per cada dit. Des d’aquest punt de vista energètic, els mudres creen un circuït que canalitzaria d’una manera determinada les energies, amb una repercussió directa en el cos físic, però també mental i emocional.
En quan a l’origen de la paraula, ve dels sànscrit i vol dir segell, però la podem dividir en dues parts: la primera “mud” significa goig, la segona “ra” vol dir produir. És el segell que produeix goig. I per aconseguir aquest efecte el millor és practicar-los sense buscar-ne un significat concret, sinó amb una predisposició oberta i incondicionada per conceptes previs.
En quan a les categories, podem parlar de tres categories de mudres, segons els tres elements d’expressió de les energies internes: tot el cos, les mans i els ulls.
•    Mudres de tot el cos
•    Hasta mudra, només amb les mans
•    Shambhavi mudra o gestos visuals

Objectiu

L’objectiu dels mudres és produir canvis de consciència perquè pugui sorgir la unió del ser individual amb el Ser Suprem. Amb la seva pràctica, l’energia –sigui aquesta corporal, mental o emocional-, és conduïda cap el nucli del Ser. Encara que es recomana la seva pràctica a través d’un guru experimentat, quan això no és possible es pot observar amb molta cura el propi cos, la ment i les emocions durant la pràctica del mudra.

rosa danielComment