El Tantra (II), el poder de la transformació

No parlarem aquí de la mitologia tàntrica, perquè ha de ser objecte d’un treball més concret i específic, que ens distrauria de l’objectiu d’aquest article, que és clarificar el que és el Tantra en la seva essència i com l’hem d’entendre en el nostre context cultural. El que sí farem més endavant serà diferenciar entre les dues principals corrents conegudes avui en dia: la Via Seca, o de la mà dreta, i la Via Humida, o de la mà esquerre. Abans, però, farem una petita menció al Tantra en el Tibet, una branca important del budisme tibetà

Read More
El Tantra (I): l'orígen

La paraula Tantra es va començar a conèixer a Occident entre el 1945 i el 1950, però des d’aleshores ha estat objecte de moltes interpretacions errònies. Abans, però, l’any 1887, ja havia aparegut un llibre en anglès, Principles of Tantra, i s’havien conegut obres tàntriques de missioners establerts a la India.

Tan vol dir “caminar, estendre”, i tra vol dir “alliberament, salvació, eina...”; les dues síl·labes juntes ens connecten amb la idea de “caminar pel camí de l’alliberament”, o de “tractat o ’instrument per a l’alliberament”.

Read More
L'experiència del cos i la sexualitat

El nostre cos és la catedral en la qual vivim i experimentem la nostra sexualitat, com el sentim? El cos no és un manyoc de matèria, ni l’antítesi de l’espiritualitat, com tampoc una imatge valuosa a idolatrar perquè és bonica, el culte al cos com a carcassa que ens defineix no té res a veure amb el valor que realment té i que permet de dimensionar fins a llocs insospitats l'experiència sexual. El nostre cos està format per bilions de cèl·lules, totes elles vives i intel·ligents, i representa un autèntic microcosmos en el que la vida es posa de manifest en tota la seva perfecció de manera extraordinària.

Read More
El Ioga Nidra

El ioga s’associa a relaxació però en els darrers anys es comença a parlar més, potser fruit de la disseminació que ha patit en ioga, del Ioga Nidra com d’una pràctica independent dins la branca mare del ioga. Algunes vegades es diu que és el ioga del somni conscient, en realitat és un tipus de pràctiques incorporades dins del que són les tècniques de relaxament profund, és un procés evolutiu dins de les fases de relaxació. Es pot entendre com un procés en el qual es relaxa el cos, la ment i d’aprofundiment en el treball de buidatge de la part inconscient. Tenint en compte que el Ioga Nidra proporciona una ment en calma, una sensació de tranquil·litat i de pau, és important aquest buidatge previ de la sobrecàrrega de la part inconscient: tensions, emocions, pensaments... Després, a partir d’aquest base de relaxament, de tenir la ment tranquil·la i en calma, amb espai dins del cap, és quan entrem en un altre procés, l’anomenat sankalpa.

Read More
Les 5 claus per a desenvolupar correctament l'atenció plena

Avui en dia el concepte d'atenció plena està en boga gràcies a la difusió que n'ha fet el mindfulness, però és un concepte molt antic i primordial en la pràctica del ioga, on és conegut  també com atenció central. Tanmateix, per a entendre'n la noció i després veure quines són les seves claus principals primer hem d'entendre bé el concepte d'atenció, perquè les persones estem acostumades a una atenció molt perifèrica, selectiva, i depenent de l'exterior.

Read More
El Hatha, un ioga realment transcendent (II)

El hatha i les emocions

En la immobilitat posem a prova la paciència de la ment, la càrrega que suporta. En la immobilitat també és quan el cos, la musculatura com l'element més perceptible,, reacciona. Després de l'activació física es comencen a moure energies més subtils, i la memòria cel·lular es desperta. La majoria de la gent no n'és conscient, però darrera el impuls de desfer, del "no puc", hi ha una emoció, una emoció recorrent, familiar. La immobilitat ens situa davant de nosaltres mateixos i el llenguatge del cos es manifesta com el llenguatge del nostre inconscient.

Read More
rosa daniel
El Hatha, un ioga realment transcendent (I)

De les diferents branques del ioga -hatha, kundalini, karma, bhakti, raja i gñana- el més difós a la pràctica és el del cos, el hatha. És el que trobem a les classes quan exercitem les assanes, practiquem pranajames  i relaxació o meditació. És també el que busquen aquelles persones que només volen treballar el cos sense entrar "en més consideracions"; cosa que, de fet, podríem dir que és una manera d'expressar la voluntat de no entrar en àmbits del ioga poc coneguts. Però això desmembra el ioga perquè en realitat el hatha està concebut per arribar al raja o control de la ment. D'altra banda, la persona és un tot en el que s'integra el cos, la ment, el cor, les emocions...  És la finalitat del ioga integrar la persona i d'aquí que en la seva pràctica no podem deixar de banda cap dels aspectes que la conformen, la qual cosa fa, precisament, que la seva pràctica proporcioni una consciència expansiva, de més centrament, equilibri i benestar. En aquest article farem una lectura més àmplia i profunda de la estrictament corporal del hatha,, tot just per a començar a desgranar-ne alguns aspectes, la punta de llança de la seva vastitud.

Read More
Sentir-se millor simplement respirant bé

Continuant el relat del darrer article, partirem de la consciència del malestar que acumulem sense voler, i que deriva d'hàbits tensionals concrets, que comencen en una determinada activitat mental. I cansen, aquests hàbits, molt; al cap del dia ens poden fer sentir esgotats. Són pensaments que ens porten a contraure la musculatura i van variant el nostre estat anímic. Això, al cap del dia cansa, al cap de la setmana encara més, i al cap dels mesos i dels anys és una suma amb molts dígits que costa molt de desxifrar i resoldre si no hi posem mà de soca-rel. Potser ens sentim angoixats, nerviosos, estressats, o amb ansietat, ens adonem que el cos ens fa mal o està molt rígid, i fins i tot emmalalteix. Llavors busquem respostes que millorin el benestar del cos, sense entendre que la causa és aquella actitud mental. Massa preocupació, massa,  ens hem de despreocupar, això el primer: no servirà de gaire tractar el cos si mantenim la causa de la tensió.

Read More
Comprèn la respiració i guanyaràs en benestar

Quan ens ocupem del cos i la salut pensem en l’exercici físic i l’alimentació, o bé en el descans i el relaxament per compensar l’esforç, però sovint se’ns oblida un aspecte cabdal, i és la respiració. Hem arribat a incorporar en alguna mesura la importància que tenen les preocupacions i el desgavell emocional en la nostra salut corporal, i aquest ja és un primer pas important a l’hora d’entendre que el cos, la ment i les emocions no són compartiments aïllats sinó que s’interrelacionen de manera constant. I és que la persona no és només un d’aquests aspectes sinó la integració de tots ells, però perquè aquesta integració es doni, cal comprendre i incorporar també la consciència de la respiració.

Read More
Plenitud és coneixement d'un mateix

Quan parlem de consciència corporal ens referim a l’acció de sentir el cos, de ser-ne conscients: sabem que el tenim, però la consciència del cos passa per l'experiència de sentir-lo. Es tracta d’una acció en aparença senzilla que trasllada l’atenció del cap al cos, i que es torna imprescindible si volem mantenir l’equilibri intern. Tenim a parts igual les capacitats de pensar, sentir i actuar, i quan estan proporcionades ens centrem i equilibrem, però quan una d’aquestes tres capacitats es dóna en un tant per cent més elevat que les altres, o quan una és desatesa, ens descentrem i ens desequilibrem. Un exemple seria l’erudit que entén molt de llibres i poc de sentiments, o el boxejador que no ha llegit mai un llibre però que té una gran musculatura. En el primer cas, hi pot haver una capacitat de pensar molt desenvolupada, però potser poca capacitat de sentir o actuar; en el segon, en canvi, molta capacitat d’acció, i poca de sentir o de pensar.

Read More
Ioga i discerniment (II)

Aquesta és la primera pedra del discerniment: diferenciar la funció de pensar de la de sentir. Les assanes són una excel·lent eina per això, i el primer pas per aprendre a controlar la ment, Raja Ioga, i pel discerniment, Gnana. Per bé que de vegades s'ha pogut considerar el Hatha, el ioga del cos, com un ioga menor, no hi ha una jerarquia entre els diferents iogues, com a molt podríem parlar de processos successius: seria molt més correcte i pertinent, en tot cas. Si convenim que les persones som cos, ment i esperit, discernir quina és la nostra realitat essencial, la totalitat que som, no pot excloure en el procés cap de les parts.

Read More
Ioga i discerniment (I)

El Gnana Ioga és el que anomenem ioga del discerniment, Ramana Maharshi n'és un referent inevitable si ens hi volem aproximar, i amb ell hem volgut introduir el concepte a través del fragment amb què us presentem l'article, i que ens porta a fer una petita consideració: per a transcendir hem de fer conscient tot allò a què estem aferrats, i això és el pensament, el cos, les accions, les sensacions, les emocions, etc. Discernir ens porta, en primera instància, al cos, que és amb el que primer ens identifiquem, d'una banda, i el lloc on aterra l'atenció quan surt del pensament, de l'altre: quan sentim el cos la ment s'aquieta, quan estem atens la funció de pensar s'inhibeix. Qualsevol propòsit de treball personal, de creixement interior, de discerniment espiritual, ens ha de facilitar primer la sortida de l'espiral d'activitat pensant, i si no ho fem a través del cos és que seguim immersos dins del cap, per bé que ens imaginem divagant per espais transcendents: la nostra imaginació en aquest sentit és incombustible. Això passa quan no diferenciem la capacitat de pensar de la de sentir.

Read More
rosa danielComment
Les 5 claus per a desenvolupar correctament l'atenció plena

Avui en dia el concepte d'atenció plena està en boga gràcies a la difusió que n'ha fet el mindfulness, però és un concepte molt antic i primordial en la pràctica del ioga, on és conegut  també com atenció central. Tanmateix, per a entendre'n la noció i després veure quines són les seves claus principals primer hem d'entendre bé el concepte d'atenció, perquè les persones estem acostumades a una atenció molt perifèrica, selectiva, i depenent de l'exterior.

Read More
Ioga i Astrologia

Un dels primers objectius del ioga és desenvolupar un jo psicològic sòlid. El jo psicològic és la ment pensant amb què ens identifiquem (el jo que pensa), aquells continguts mentals que constitueixen la base de la nostra identificació. Normalment aquests pensaments van i venen sense que intervingui la nostra voluntat i condicionen d'una manera total i absoluta tant la imatge que tenim de nosaltres com totes les respostes que donem a l'exterior.

El primer que hem d'assolir en el treball interior és un jo psicològic sòlid, que és el mateix que dir la capacitat de generar pensament de manera conscient i de sentir-nos identificats amb aquesta voluntat pensan

Read More
rosa daniel
El propòsit en el Ioga

El ioga i totes les seves tècniques parteixen d’un propòsit original que és portar la persona a l’estat d’unió amb el Tot, la transcendència. És la primera raó i la seva finalitat última. Totes les persones tenim gravada a la nostra memòria cel·lular les experiències de la nostra vida; en els primers mesos encara no tenim consciència de dualitat, el nostre cordó umbilical s’ha trencat però tot l'exterior representa la vida, sense distincions. Aquest és el nostre punt de partida en el primer txakra Es a partir del segon que descobrim l’altre, que incorporem els conceptes d’inclusió i exclusió, del que és bo i del que és dolent, i també és quan comencem a dissenyar una imatge de nosaltres mateixos en base a aquesta percepció dual de la vida.

Read More
rosa danielComment
Les assanes i el treball muscular

La musculatura té un límit en la seva capacitat d’elasticitat, i a mesura que ens hi acostem podem sentir la progressiva resistència que ens mostra la musculatura. Qualsevol moviment que fem en el nostre dia a dia està dins d’aquests marges normals d’elasticitat. El que determina el grau de flexibilitat o rigidesa de la persona és aquest límit, però la superació d’aquest límit només és possible amb un treball lent i progressiu de la musculatura, que és precisament el que fan les assanes, per bé que la musculatura necessita d’unes condicions en especial per a poder avançar en el seu camí cap a l’elasticitat.

Read More
Establir una relació amb l'assana

Durant la pràctica de les assanes, la persona hi estableix una relació que és un reflex de la relació que té amb ella mateixa, i també amb l’exterior. Ens relacionem amb els altres i amb cada circumstància de la vida segons ho fem amb nosaltres mateixos, i l’assana ens fa de mirall.

De primer, quan arribem al punt d’immobilització hem d’observar si és realment el punt correcte. Pot passar moltes vegades que ens quedem just abans d’arribar-hi o que forcem més enllà del que el cos pot donar de sí

Read More
rosa danielComment
Com treballar correctament les assanes

En cada assana o postura, el primer que es desenvolupa és la atenció: l’atenció, el cos i la respiració son les tres eines bàsiques, i el nostre treball comença per a desenvolupar la percepció d’allò físic, que és el primer pas perquè la ment es calmi. Fixem-nos sinó en què passa quan ens concentrem durant un moment en una mà, que al cap d'un moment ja no venen tants pensaments. Després podem connectar amb la respiració i adonar-nos de l'efecte relaxant que té l'expiració quan toca la musculatura, a l'altre costat la inspiració ens connecta amb el to muscular. També és un aspecte important la lentitud del moviment i la immobilització dins la postura: una i altre amb l'efecte de deturar el mental, perquè quan el cos s’immobilitza els pensaments es frenen, i potenciar la nostra capacitat d'atenció. Ho podem comprovar observant com quan la nostra ment està molt activa el gest és més ràpid que no pas si hi ha poc moviment mental.

Read More
El treball interior

Les persones estem acostumades a resoldre els conflictes a través del raonament, a solucionar els problemes pensant, i quan ens disposem a connectar amb el nostre interior fem servir la mateixa pauta. Llavors, davant la necessitat de trobar pau interior la nostra resposta és pensar com la podem aconseguir, i d'aquesta manera comencem a donar voltes a l'entorn del concepte, i així ens quedem: donant voltes.

El que no sabem és que la nostra ment té moltes més capacitats que la de pensar, la nostra ment és en essència silenci, que és atenció, i en el treball interior és aquesta la ment que necessitem: una atenció sostinguda que, amb la pràctica, es converteix en concentració. Precisament, l'objectiu del treball de les assanes és principalment aquest, d'aquí que sigui un requisit imprescindible la immobilitat. Amb la pràctica del ioga desenvolupem l'atenció. Però no només això, ja veureu.

Read More
rosa danielComment
El Prana (II)

La vida comença en les molècules de la cèl·lula, en el protoplasma, i no és només vida el que conté la cèl·lula, sinó també intel·ligència. També el prana és intel·ligent, la intel·ligència universal que tot ho anima. D’altra banda, segons el Ioga, hi ha una relació molt estreta entre el prana i la ment (de fet, la ciència moderna també ha demostrat que s’il·luminen diferents zones del cervell a mesura que es van activant) De tot el prana que conté l’univers, el més proper a nosaltres és el que tenim actiu en el nostre cos, la nostra ment, en el cervell. I només podem estar en sintonia amb el prana que ens envolta quan subjectem el prana a la nostra voluntat: el cos, els pensaments, les emocions, els desitjos... No reprimir, decidir: el que controla el prana és el pensament, el gran poder creador que tenim en nosaltres. Si emmalaltim perquè hem creat mals pensaments, també ens podem curar a través de pensaments diferents.

Read More
rosa danielComment