Gestió de l'estrès

Les persones acumulem estrès quan dediquem més energia en una acció de la que l'acció requereix.

 • Cada acte, físic o mental, demana una inversió d'energia determinada, i no més.
 • Tot l'excedent és energia que dispersem i que queda atrapada en la musculatura.
 • És imprescindible equilibrar l'esforç amb el relaxament, l'acció amb el descans, la inspiració amb l'expiració...: sistema nerviós simpàtic i sistema nerviós parasimpoàtic

Preocupació i estrès

 • La despreocupació és imprescindible per a poder-nos ocupar amb plena consciència de cada situació, ser més eficients, i millorar la nostra qualitat de vida, tant a casa com en el treball
 • La preocupació suposa invertir energia mental en una acció que encara no s'ha donat i que sovint no s'acaba de donar mai
 • L'ocupació concentra tota l'energia en allò que estem fent.
 • La preocupació fa que en les nostres accions de present, una part de l'energia de què disposem la destinem a pensar una altra acció que no és aquella.
 • La preocupació dispersa i genera estrès, l'ocupació centra i equilibra.

 

Dèficit d'atenció

Els dèficits d'atenció són un símptoma cada vegada més habituals en la nostra societat. La nostra ment rep una gran quantitat d'estímuls i informació, el sistema de vida es sofistica, i les persones ens veiem abocades sovint a uns ritmes frenètics d'activitat que ens deixen poc espai a la ment per poder estar atents. Els passos a seguir són:

 • Primer, buidar el mental de tots els continguts accessoris, amb tècniques molts senzilles de consciència corporal i de respiració.
 • Segon, amb l'ajut d'altres tècniques, prendre consciència de la importància que tenen els sentits en el procés de centrament de l'atenció i el desenvolupament de la concentració.

Primer aprenem a treballar d'una manera permanent i estable el que anomenaríem atenció perifèrica, després desenvolupem l'atenció central com una de les capacitats superiors de la nostra ment, i que permet una visió més global i plena de tots els processos, tan interns com externs, i una visió més lúcida i objectiva

Respiració i ansietat

L'ANSIETAT, UN PROBLEMA SOCIAL

En tots els casos d’ansietat trobem una respiració toràcica, d’inspiracions més llargues que les expiracions, i amb una gran quantitat d’aire residual acumulat en els pulmons

 Quan la respiració és alta i accelerada, el diafragma es tensa, queda immobilitat, i la columna vertebral es torna rígida

 

Contractures musculars

El paper del Ioga

El Ioga treballa integrant l'atenció i la respiració en el mateix acte de relaxar, i durant la immobilització total del cos (el moviment sempre implica contracció muscular)

 Aprofundint en l'atenció, s'aconsegueix d'incidir en les capes més profundes de la musculatura, fins a nivells on cap pressió ni massatge extern és capaç d'arribar.

Com més relaxem les diferents capes de la musculatura, més relaxem les diferents capes de la ment, fins arribar a les capes més profundes de relaxament físic i també mental.

Les contractures que generem en el cos mantenen sempre una part del cervell també tensa, amb la corresponent tensió mental que això comporta, i la reducció de les nostres capacitats d'atenció i concentració.

 

L'art de viure relaxat

Aprendre a relaxar-nos ens permet d'alliberar la musculatura de tensions.

Donar el to adequat a cada múscul i òrgan del nostre organisme ens ajuda a protegir-nos d’estats d’ansietat i fatiga.

La relaxació en el dia a dia

 

 • La pràctica habitual de la relaxació fa que s’estimuli la circulació d’energia perduda, aconseguint així la harmonia i desenvolupant la capacitat de relaxar-nos en qualsevol lloc i situació.
 • Aprendre petites tècniques que poden ser aplicades tant en l'acció com en el descans, pot fer-nos recuperar en un mínim temps el nostre estat vital, i fer-nos sentir millor amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn.

 

Uns pocs minuts a la feina, simplement asseguts en el lloc habitual de treball, poden ser un gran regenerador d'energia i d'espai mental, millorant així molt la nostra capacitat d'atenció i evitant els símptomes de fatiga i esgotament, tan habituals al final d'una jornada de treball.

La meditació a l'empresa

La meditació és la millor fórmula per alliberar la ment de les tensions acumulades, per a restaurar un estat de calma que hauria de ser l'estat habitual en tots nosaltres.

 La meditació ens permet de veure-hi clar, de veure-hi millor, i de viure la vida amb més calma i optimisme.

Com a pràctica habitual permet a la ment d'entendre que les seves facultats superiors són el silenci i la lucidesa, i no la generació constant d'uns pensaments que no es creen des de la voluntat i la consciència però que, en canvi, controlen i decideixen el que fem i com ens sentim.