Contractures musculars

El paper del Ioga

El Ioga treballa integrant l'atenció i la respiració en el mateix acte de relaxar, i durant la immobilització total del cos (el moviment sempre implica contracció muscular)

 Aprofundint en l'atenció, s'aconsegueix d'incidir en les capes més profundes de la musculatura, fins a nivells on cap pressió ni massatge extern és capaç d'arribar.

Com més relaxem les diferents capes de la musculatura, més relaxem les diferents capes de la ment, fins arribar a les capes més profundes de relaxament físic i també mental.

Les contractures que generem en el cos mantenen sempre una part del cervell també tensa, amb la corresponent tensió mental que això comporta, i la reducció de les nostres capacitats d'atenció i concentració.