Dèficit d'atenció

Els dèficits d'atenció són un símptoma cada vegada més habituals en la nostra societat. La nostra ment rep una gran quantitat d'estímuls i informació, el sistema de vida es sofistica, i les persones ens veiem abocades sovint a uns ritmes frenètics d'activitat que ens deixen poc espai a la ment per poder estar atents. Els passos a seguir són:

  • Primer, buidar el mental de tots els continguts accessoris, amb tècniques molts senzilles de consciència corporal i de respiració.
  • Segon, amb l'ajut d'altres tècniques, prendre consciència de la importància que tenen els sentits en el procés de centrament de l'atenció i el desenvolupament de la concentració.

Primer aprenem a treballar d'una manera permanent i estable el que anomenaríem atenció perifèrica, després desenvolupem l'atenció central com una de les capacitats superiors de la nostra ment, i que permet una visió més global i plena de tots els processos, tan interns com externs, i una visió més lúcida i objectiva