Gestió de l'estrès

Les persones acumulem estrès quan dediquem més energia en una acció de la que l'acció requereix.

  • Cada acte, físic o mental, demana una inversió d'energia determinada, i no més.
  • Tot l'excedent és energia que dispersem i que queda atrapada en la musculatura.
  • És imprescindible equilibrar l'esforç amb el relaxament, l'acció amb el descans, la inspiració amb l'expiració...: sistema nerviós simpàtic i sistema nerviós parasimpoàtic

Preocupació i estrès

  • La despreocupació és imprescindible per a poder-nos ocupar amb plena consciència de cada situació, ser més eficients, i millorar la nostra qualitat de vida, tant a casa com en el treball
  • La preocupació suposa invertir energia mental en una acció que encara no s'ha donat i que sovint no s'acaba de donar mai
  • L'ocupació concentra tota l'energia en allò que estem fent.
  • La preocupació fa que en les nostres accions de present, una part de l'energia de què disposem la destinem a pensar una altra acció que no és aquella.
  • La preocupació dispersa i genera estrès, l'ocupació centra i equilibra.