Empreses · Centres escolars · Centres esportius · Escoles de música · Gent gran


Perquè mirem el futur...

...la nostra proposta és innovadora i capdavantera en cursos de salut i creixement personal perquè incorpora una visió de la persona global. Innovadora i resultat d'anys d'experiència i recerca en aspectes com ara la respiració en tot el seu ampli ventall d'implicacions en la salut, les tensions musculars i la seva vessant psicològica, l'estrès i la mala gestió dels recursos personals, la falta d'atenció, l'autoestima...


Perquè mirem el futur podem aprendre del passat

Des de la psicologia dels txakres el Ioga ha desenvolupat durant mil·lennis una psicologia que abasta tot l'àmbit de la persona, no només el mental, arribant així a uns nivells d'eficàcia molt més grans. 


Recursos personals

Tots els cursos donem eines que la persona pot aplicar i desenvolupar de manera autònoma, recursos personals i un més gran autoconeixement que són un gran eina de prevenció de disfuncions físiques, mentals i emocionals.