Els txakres podríem dir que són àrees de la vida d'una persona que representen l'expressió del seu potencial. Cada persona desplega aquest potencial en diferents àmbits de la seva vida, en parlar de txakres ho fem d'això: de persones que estan fetes d'un potencial que sempre és positiu, i això és molt important tenir-ho en compte.

Els desajustaments i la manca d'harmonia dels txakres, que es manifesten en aquests aspectes que comentàvem, poden ser per excés o per dèficit del nostre potencial. Les persones som en essència energia, intel·ligència i amor:  pensem, sentim i actuem. Aquestes tres capacitats representen la base del nostre potencial, i també la base de l'estructura dels txakres: qualsevol desajustament en una d'aquestes àrees comporta una desharmonia en els txakres.

Els txakres representen un sistema que tenen una correspondència en els diferents plexes del cos, amb el punt neuràlgic a la columna vertebral. El que provoca els bloquejos en els txakres és la programació, els hàbits, les experiències disfuncionals o distorsionadores de la infantesa i els valors culturals que rebem. En el nostre procés evolutiu aquests aspectes poden alterar el ple desenvolupament dels txakres i, en conseqüència, també del nostre potencial a través de les diferents àrees de la vida.

En el treball que us proposem trobareu eines d'exploració i reconeixement d'un mateix, de creixement personal i de comprensió i resolució dels diferents conflictes que ens impedeixen viure amb plenitud les diferents àrees de la nostra vida.

Objectius

  • Entendre el concepte de txakra i a partir d'aquí obtenir un millor autoconeixement.
  • Aprendre eines per a comprendre's un mateix, i gestionar els diferents processos mentals i emocionals que composen la vida quotidiana .
  • Connectar amb l'interior i aprendre a desenvolupar al màxim el potencial personal.

Metodologia

Aquest aquest curs té una durada de 18 setmanes durant les quals es proporcionaran articles i exercicis, de manera intercalada: una setmana un article i la següent un exercici pràctic relacionat. Et donarem d'alta en la nostra plataforma on line i podràs descarregar tot el material, que estarà estructurat per setmanes.

A més, disposaràs d'un fòrum on fer comentaris, plantejar dubtes o compartir experiències.

Continguts

  • Postures de ioga o assanes de consciència corporal
  • Exercicis d’atenció
  • Exercicis de presa de consciència i reflexió
  • Exercicis de concentració
  • Tècniques meditatives
txakres barcelona.jpg

Estructura

Mòdul 1

Primer txakra, manipura

 Mòdul 2

Segon txakra: swadhistana

Mòdul 3

Tercer txakra: manipura

Mòdul 4

Quart txakra: anahata

Mòdul 5

Cinquè txakra: vishuddha

Mòdul 6

La Sisè txakra: ajna

Mòdul 7

Setè txakra: sahasrara

Preu

261€ o 29€ mensuals

Durada

9 mesos