La funció respiratòria és la primera funció hegemònica a respectar i salvaguardar des que naixem i durant tota la nostra vida. Naixem amb una inspiració i morim amb una expiració, amb la qual cosa podem dir que en una respiració hi cap tota la nostra vida. La funció respiratòria succeeix de dia i de nit al llarg de tota l’existència d’una persona i és el suport fisiològic i energètic de totes les altres funcions de l’organisme, de l’activitat-passivitat, del cos i de la ment. És la funció bàsica que condiciona les vivències de tot tipus: observem sinó què passa quan un pensament la modifica, com canvia amb els canvis d'estats d'ànim. D'altra banda, és també, de totes les funcions fisiològiques, la única que podem modificar a voluntat, i segons sigui la seva qualitat serà la nostra vida.

 Quan aprenem a veure com es modifica la respiració segons els nostres estats mentals i emocionals, com l’acumulació d’aire residual té uns efectes nocius, no només per la falta d’oxigenació de l’organisme, sinó també pel que suposa de bloqueig del diafragma i la seva repercussió a nivell vertebral, per posar només uns exemples, de seguida ens adonarem de com n’és d’important comprendre com funciona i aprendre-la a gestionar correctament.

Les tècniques de respiració haurien de formar part dels nostres hàbits de salut, tant física, com també emocional i psicològica. Per això mateix potser ens hauria de formar part de l'educació i la formació de la persona per la seva repercussió en el millor rendiment alhora de desenvolupar treball intel·lectual, però també perquè suposen eines de gestió emocional en un moment donat, de relaxament, i de revitalització de tot l’organisme, actuant així de manera directa en els tres plans: mental. físic i emocional

Objectius

 • Entendre què és la respiració i les seves fases, quina és la musculatura respiratòria i aprendre a mobilitzar-la.
 • Aprendre a buidar aire residual i afavorir una bona oxigenació de l’organisme.
 • Aprendre a diferenciar els tipus bàsics de respiració: ventral, abdominal, intercostal, pectoral, complerta i profunda.
 • Diferenciar entre respiració externa, interna i respiració del cervell
 • Comprendre la respiració també com a acte psicològic.
 • Obtenir eines i tècniques d’aplicació pràctica a la vida quotidiana.

Metodologia

Aquest curs té una durada de 12 setmanes durant els quals es proporcionaran articles i exercicis, de manera intercalada: una setmana un article i la següent un exercici pràctic relacionat. Et donarem d'alta en la nostra plataforma on line i podràs descarregar tot el material, que estarà estructurat per setmanes.

A més, disposaràs d'un fòrum on fer comentaris, plantejar dubtes o compartir experiències.

Continguts

respiració barcelona les corts siddharta.jpg
 • Articles teòrics
 • Postures de ioga o assanes d’estirament o desbloqueig.
 • Exercicis de presa de consciència i tonificació del diafragma.
 • Exercicis de buidatge d’aire residual
 • Exercicis d’obertura d’alvèols pulmonars
 • Tècniques de respiració
 • Tècniques de pranajama

Estructura

Mòdul 1:

La respiració com a acte fisiològic

Mòdul 2:

La respiració com a acte psicològic

Preu

97€

Durada

12 setmanes