Cart 0
ioga-figueres.jpg

Centre de Ioga i Tècniques Psicocorporals de Figueres

C/Forn Baix, 4-1r, 17600 FIGUERES

iogafigueres-formació.jpg

Formació de professors de ioga a Figueres

Estàs buscant una formació de professors de ioga a la vora de casa?

vols una formació de ioga integral o purna yoga, de qualitat i reconeguda per la federació catalana de ioga?

et vols formar en un centre amb dècades d'experiència professional i en formació de ioga?

vols aprofundir en el ioga i conèixer a fons el seu origen, tècniques, les seves fonts, el treball dels txakres?

 

professar el ioga

La paraula professar té el sentit d’admetre lliurement i exercir una determinada línia, tendència, filosofia..., i de viure-la a nivell personal. El professor, en l'accepció més estricte de la paraula, és aquell que transforma aquest sentit de vida en una professió. D’una manera gairebé inevitable, quan una persona inicia un procés de creixement personal va desenvolupant en ella la necessitat de donar i compartir la seva experiència.

transmetre experiència

No es tracta de repetir allò que s’ha rebut, sinó d’enriquir-ho amb la pròpia vivència i transmetre a partir d’un mateix. Un mestre va dir una vegada que explicar assanes i exercicis és fàcil, però que s’ha de ser valent i molt humil per a transmetre experiència.

desenvolupar la guia interior

És per tot això que no volem fer una formació massificada, i que l’hem dissenyat com un procés no només per aprendre continguts i tècniques sinó també de creixement personal. Donarem totes les bases teòriques i també eines perquè l’alumne pugui en el futur ser professor de ioga en el sentit més estricte de la paraula, alhora que també un professor i una guia per a ell mateix.

ioga-les-corts-mindfulness.JPG

En el Centre de Ioga i Tècniques Psicocorporals de Figueres portem dècades dedicats al ioga i a la formació. El Centre va néixer l'any 1976, pensant en impartir les tècniques clàssiques del ioga i en el desenvolupament global de la persona.  El nostre ioga és el Ioga Integral o Purna Ioga

Si vols aprofundir en el ioga, tenir-ne una experiència integral, desenvolupar les eines que t'ajudaran a nivell personal però també si et vols dedicar a la pràctica professional, amb nosaltres tindràs:

 1. Una formació de 450 hores avalada per la Federació Catalana de Ioga

 2. Primers auxilis amb Creu Roja a través de la Federació Catalana de Ioga

 3. Certificat de la FCI de compliment dels propòsits del BOE en quan a l'acreditació

Tres anys de formació acadèmica

33 mesos: d'0ctubre del 2018 al desembre del 2021

Primers auxilis amb Creu Roja a través de la Federació Catalana de Ioga

Certificat de la FCI de compliment dels propòsits del BOE en quan a l'acreditació

yoga-figueres.jpg

450 hores de formació

 • Un dissabte al mes, de setembre a juliol
  (280 hores)

 • Dos caps de setmana anuals, tardor i primavera (90 hores)

 • Sessions individuals en psicologia dels txakres (33 hores)

 • Curs de primers auxilis (40 hores) a través de la Federació Catalana de Ioga

 • Pràctiques

Dates i  horaris curs 2018-19

Dissabte de 9:00 a 7:00

 • 20 octubre

 • 16 (vespre)17 i 18 de novembre

 • 15 de desembre

 • 19 de gener

 • 16 de febrer

 • 16 de març

 • 12 (vespre), 13 i 14 d'abril

 • 18 de maig

 • 15 de juny

recessos de cap de setmana

 • 16 (vespre)17 i 18 de novembre

 • 12 (vespre), 13 i 14 d'abril

Textos i material de suport

Tots els materials (articles, exercicis, pràctiques, àudios, etc), així com també diferents foros de debat, els gestionem des de la plataforma de formació Moodle. Allà hi trobaràs també les dates, els programes, la bibliografia i tota la documentació que necessitis per a la formació.

(Continua llegint)

Què és el Ioga Integral o Purna Ioga?

que

 

relajacion-figueres.jpg

Purna-Ioga (ioga integral o complet), fou creat per Sri Aurobindo, qui promogué aquesta pràctica. És una eina per al complet desenvolupament evolutiu de la persona que té com objectiu últim, la unió del ser humà i el seu entorn, així com la seva Realitat Transcendent. L'evolució cap a la plenitud de consciència, requereix un enfoc de la nostra vida cap a l'interior perquè és allà on es troba la veritat que som.

En l'interior estan totes les nostres potències i possibilitats per una vida més conscient, més transcendent, més universal. El ioga integral és l'autorrealització del desenvolupament d'aquestes potencialitats. Ens realitzem quan les nostres facultats i potencialitats s'actualitzen, es fan “realitat plena” en nosaltres. El nostre ioga és integral perquè abasta tota la nostra vida. Tal i com s'expressava Sri Aurobindo: “Tota la vida és ioga”. D'entre totes les formes de ioga, podem distingir sis branques principals que s'adapten als diferents temperaments, caràcters, etapes i necessitats de la vida humana. Per la qual cosa, el ioga pot ser practicat per qualsevol persona:


Hatha ioga

És el ioga de l'alliberament mitjançant la transformació psicofísica. Per poder obtenir una sensibilitat i purificació de la persona en tota la seva dimensió (física, energètica, emocional, mental), és essencial el desenvolupament de l'atenció. D'entre tots els Iogues, el hatha ioga amb les seves pràctiques respiratòries (pranayama), les postures mantingudes (asana), y la relaxació (savasana), és el més conegut a occident i erròniament és considerat com l'únic ioga, quan només constitueix una petita part d'aquesta gran dimensió.

Karma ioga

El ioga de l'acció, l'alliberament mitjançant el servei que transcendeix a un mateix, acció desinteressada. Implica que cada acció es porti a terme amb una disposició d'ànim radicalment diferent a la nostra manera de ser quotidiana. Ens proposa que a més a més d'assumir les responsabilitats personals per les accions que toca fer, oferim el treball i el seu fruit a l'absolut (Brahman) i això comporta un abandonament de l'ego

Bhakti ioga

El ioga de la devoció ensenya a transformar les emocions i impulsos de vida en interès i devoció cap a l'absolut (Brahman). És el camí de la mística on tot prové de la gràcia d'allò Superior.

Raja ioga

Ioga reial (de reis) o ioga clàssic. Es correspon principalment al ioga exposat per Patañjali en els yogasutras, o més aviat amb l'anomenat òctuple camí (ashtânga-yoga).

Jnana ioga

El ioga del coneixement o saviesa, és el camí cap a l'autorrealització mitjançant l'exercici de la comprensió gnòstica (comprensió del ser, d'allò real, l'absolut). S'inclina cap a l'estudi de les escriptures, la raó, el discerniment, l'argument, el debat; concretament, consisteix en l'exercici constant de la discriminació entre allò real i allò irreal i la meditació

Tantra ioga

En sentit tècnic significa “continuïtat”, el propòsit del qual és l'alliberament mitjançant el ritual, la visualització, el treball de l'energia subtil i l'art de disciplinar-se en adreçar qualsevol acte, procés, necessitat o circumstància de la vida humana cap a l'alliberament. Tradicionalment també s'entén com a l'expansió de la consciència mitjançant l'alliberament de l'energia

Continguts

QUÈ ÉS EL IOGA

 • Història, tradició i filosofia

 • Context cultural. Diàleg Orient-Occident

ASTHANGA IOGA DE PATANJALI

 • Ioga Sutres

 • Les 8 passes del ioga: jama, njama, assana, pranajama, prathjahra, dharana, dhyana i samadhy

L'ASSANA

 • Estudi i pràctica de l'àssana

 • Anatomia de l'assana

 • Fisiologia i biomecànica

 • Sistema nerviós i les fascies

PRANAJAMA

 • Estudi i pràctica de la respiració

 • Estudi i pràctica del pranajama

 • Estudi i pràctica dels bhandes

RELAXACIÓ

 • Estudi pràctica de la relaxació

 • Diferents tipus de relaxació

 • Ioga Nidra

PEDAGOGIA DEL IOGA

 • Requisits de l'espai

 • Com es prepara una classe

 • Pedagogia de l'assana

 • Pedagogia de la respiració

ÈTICA I MORAL

VALORS I CODI ÈTIC

QUI SOM

IDENTITAT DEL PROFESSOR DE IOGA

SAT-KARMES I SAT-KRIYES

MANTRES

MUDRES

KLESHES

BUMIKES

KOSHES

GUNES

VAYUS

TATTVAS

LES DIFERENTS SENDES DEL IOGA

 • Hatha Ioga

 • Karma Ioga

 • Bhakti Ioga

 • Raja Ioga

 • Jnana Ioga

CONCEPTE I TIPUS D'ATENCIÓ

LA MEDITACIÓ

 • Pratjahara

 • Dharana

 • Dhyana

 • Samadhy

ACTITUD POSITIVA

EL TREBALL PERSONAL, LA SADHANA

KUNDALINI

TXAKRES

TANTRA

LES PRINCIPALS PATOLOGIES

 • Psicopatologies

 • Patologies corporals

 • Indicacions i contraidicacions

 • L'efecte del ioga en les principals patologies

PSICOLOGIA, RECORREGUT BREU I DIFERENTS TENDÈNCIES

EL IOGA I L'EMBARÀS

EL IOGA I ELS NEN

Preus

INsCRIPCIÓ:

100€  (es pot fraccionar en dos pagaments)

MENSUALITAT

160€ (110€ formació+50€ sessió individual de psicologia dels txakres)

RECESSOS

280€ (15 hores de formació+allotjament+50€ sessió individual i assistència a classes)

Tots els  recessos inclouen pensió complerta, i tot el material didàctic. Els alumnes han de portar, a banda dels estris personals:

 • Paper i llapis

 • Zafu o coixí

 • Una esterilla

 • Una petita manta

En cas de qualsevol intolerància alimentària cal donar-ne coneixement al Centre

Condicions

 • És requisit una entrevista prèvia

 • L'assistència és obligatòria

 • En cas de no poder assistir a alguna de les sessions, es lliuraran els àudios dels continguts corresponents i l'alumne podrà aprofitar alguna de les tutories per aclarir conceptes.

 • La no assistència a alguna de les trobades no eximeix del pagament

Professors

Jaume Turrà i Rosa Daniel

Perquè triar-nos

 • Triar la nostra formació suposa adquirir unes eines que venen d'una tradició molt antiga dins del ioga, formada per ioguis que han arribat als nivells més alts d'autorealització.

 • Perquè aprendràs que és important renéixer cada dia per tal d'actualitzar el nostre potencial, que cal despullar-nos de tot per poder arribar a les cotes més altes de desenvolupament humà.

 • Aprendràs que el ioga és un engranatge viu que et dóna i al que li dones, que no ets un subjecte passiu que rep uns coneixements sinó que la clau està en entendre que el ioga evoluciona a través del que cadascú de nosaltres hi pot aportar.

 • En aquest sentit, podràs veure com el ioga no són unes tècniques estanques sinó que veu i s'enriqueix de cada context cultural, de la ciència, de l'evolució de les societats.

 • Perquè el ioga no es pot descontextualitzar de l'entorn on es practica, aprendràs a veure en els nostres clàssics i en la tradició més propera a tu com el ioga és molt més que un producte que ens arriba ara d'Orient.

 • I perquè, en definitiva, a través del treball personal que duràs a terme en base a la psicologia dels txakres i la psicologia de l'autorealització, si finalment decideixes convertir-lo en la teva professió, tindràs un bagatge únic que serà el teu distintiu com a professor.

formacio-yoga-girona
 

Contacta amb nosaltres

Nom *
Nom
 

Centre de ioga i tècniques psicocorporals

C/Forn Baix, 4-1r, 17600 FIGUERES

Telèfon formació: 629 588 870

 
formacio-professors-ioga-figueres.png