Horaris de les classes de ioga

 • DILLUNS:  19:30
 • DIMARTS: 11:00, 17:30, 19:00
 • DIMECRES: 14:00, 18:00
 • DIJOUS: 12:00, 17:30, 19:00
 • DIVENDRES: 18:30

                        DILLUNS                       DIMARTS                 DIMECRES                  DIJOUS                  DIVENDRES

10:30                                                                              Ioga/embarassades

11:00                                                   Ioga integral                                                                      

12:00                                                                                                                            Ioga integral

14:00                                                                                    Ioga integral                                                                                            

17:30                                                 Ioga Integral                                                  Ioga Integral                                                                                       

18:00                                                                                   Ioga Integral

18:30                                                                                                                                                             Ioga Integral        

19:00                                                  Ioga Integral                                                 Ioga Integral                                                

19:30             Ioga integral                                                        

 • Ioga integral o Purna Ioga

Classes d'hora i quart: 45 minuts aproximadament d'assanes, 15 minuts de treball de la respiració i una relaxació al final. Integral vol dir que atenem el global de la persona, i això fa que es potencii el treball de l'atenció (relaxació mental), la respiració, i la connexió amb la vessant sensitiva i interna, tal i com marca la tradició ancestral del ioga   MÉS INFORMACIÓ

 


Setmana del 4 al 10 de juny

 • dijous a les 12:00 i 17:30

Ioga d'aprofundiment

Regularment us oferirem classes de ioga d'aprofundiment destinades a tots els alumnes i per les quals no es requereix capacitació especial.

 • Les impartirem en lloc de les classes de ioga habituals
 • En elles trobarem eines per aprofundir en el procés del ioga
 • En aquest apartat de la web trobareu actualitzades les dates d'aquestes classes

Preus

Ioga

I N S C R I P C I Ó 

1  C L A S S E  /  S E T M A N A

2 O M É S   C L A S S E S / S E T M A N A

ABONAMENT DE 10 CLASSES

CLASSES SOLTES


Ioga per a embarassades

1 CLASSE/SETMANA

2 CLASSES SETMANA

Individuals

IOGA

PSICOLOGIA DELS TXAKRES

RESPIRACIÓ I MEDITACIÓ

5 5 €

4 4 €  /  M E S

7 2 €  /  M E S

130€ (sense inscripció)

15€


 

47€/MES

80€/MES

 

40€  /  S E S S I Ó

5 0 €  /  S E S S I Ó

45 €  /  S E S S I Ó

CON S U L T E S   M ED I Q U E S :
A D U L T S

C O N S U L T E S   M È D I Q U E S :
N E N S

P S I C O T E R À P I A

M A S S A T G E S :  
S H I A T S U ,   Q U I R O M A S S A T G E
 KOBIDO O   R E F L E X O L O G I A

 

                  

8 5 €  /  P R I M E R A   S E S S I Ó
6 5 €  / S E G Ü E N T S

7 5 €  /  P R I M E R A   S E S S I Ó  
5 5 €   /  S E G Ü E N T S

6 5 €  /  S E S S I Ó

 

4 5 €   /   MA S S A T G E

 

  


Condicions

 • En qualsevol de les quotes de classes de Ioga, els alumnes poden triar les hores i els dies d’assistència a classe i canviar-les sense previ avís. En cas de venir només un dia a la setmana, es poden recuperar sempre les classes que no s’han fet quan l’alumne vulgui.
 • La quota d’inscripció es paga quan la persona es dóna d’alta en el Centre, i el Centre proporciona a cada alumne una bossa i una manta d'ús personal, on també es pot deixar la roba.
 • Per les sessions individuals –respiració, relaxació, creixement personal...- sempre cal concertar una hora prèviament.
 • La meditació, és gratuita per a tots els alumnes del centre.
 • La quota de manteniment és per aquells casos en què es preveu no poder venir en un període de temps limitat, i per a conservar la quota i l’espai d’alumne. Les modificacions a les quotes i les baixes s'han de notificar abans del 25 del mes en curs; mentre l'alumne no es dóna de baixa expressament es considera d'alta en el Centre