Ioga Terapeutico Barcelona.jpg

Ioga Terapèutic a Barcelona

Sessions de ioga enfocades a treballar, des de l'atenció corporal i amb ajuda de la respiració, assanes i exercicis de ioga partint de micromoviments fent especial atenció a les zones més sensibles. Les sessions estan adaptades a les diferents patologies que pugin presentar els alumnes, sempre amb el consentiment del metge, i personalitzant en els casos que sigui convenient. Són també sessions idònies per a gent gran.