DEJAR IR

David Hawkins

El grano de mostaza

Basant-se en la seva experiència personal i en els seus més de quaranta anys de pràctica clínica, el doctor David Hawkins, pioner de la medicina i de la investigació de la consciència, i mestre d'Un curs de miracles, ens proposa treballar conjuntament amb les eines del perdó i del deixar anar per mantenir en tot moment la pau mental i l'alegria, i facilitar així la curació.

rosa danielComment