KUNDALINI

El yoga de la energía

Gopi Krishna

Kairós

L'experiència del misteriós poder kundalini emergeix després de la pràctica del ioga. Però el pandit Gopi Krishna ens adverteix en aquesta obra, un veritable clàssic en la matèria, que un ha d'estar preparat per viure i cooperar amb els canvis i efectes que una consciència mística produeixen tant en el cos com en la ment del practicant.

rosa danielComment