Inici · Atenció i pensament conscient · La meditació a l'escola ·

Control de l'estrès · Gestió corporal de les emocions · Respiració

 

La respiració a l'escola

La funció respiratòria és la primera funció hegemònica a respectar i salvaguardar des que naixem i durant tota la nostra vida. Naixem amb una inspiració i morim amb una expiració, amb la qual cosa posem dir que en una respiració hi cap tota la nostra vida. La funció respiratòria succeeix de dia i de nit al llarg de tota l’existència d’una persona i és el suport fisiològic i energètic de totes les altres funcions de l’organisme, de l’activitat-passivitat, del cos i de la ment. En ser la funció més bàsica condiciona les vivències de tot tipus. És també, de totes les funcions fisiològiques, la única que podem modificar a voluntat, i segons sigui la seva qualitat serà la nostra vida.

 Quan aprenem a veure com es modifica la respiració segons els nostres estats mentals i emocionals, com l’acumulació d’aire residual té uns efectes nocius, no només per la falta d’oxigenació de l’organisme, sinó també pel que suposa de bloqueig del diafragma i la seva repercussió a nivell vertebral, per posar només uns exemples, de seguida ens adonarem de com n’és d’important comprendre com funciona i aprendre-la a gestionar correctament.

Les tècniques de respiració haurien de formar part dels nostres hàbits de salut, tant física, com també emocional i psicològica. Així mateix poden ser una eina a l’escola per la seva repercussió en el millor rendiment alhora de desenvolupar treball intel·lectual, però també perquè suposen eines de gestió emocional en un moment donat, de relaxament, i de revitalització de tot l’organisme


OBJECTIUS

 

 

 

 • Entendre què és la respiració i les seves fases, quina és la musculatura respiratòria i aprendre a mobilitzar-la.
 • Aprendre a buidar aire residual i afavorir una bona oxigenació de l’organisme.
 • Aprendre a diferenciar els tipus bàsics de respiració: ventral, abdominal, intercostal, pectoral, complerta i profunda.
 • Diferenciar entre respiració externa, interna i respiració del cervell
 • Comprendre la respiració també com a acte psicològic.
 • Obtenir eines i tècniques d’aplicació pràctica a la vida quotidiana i a l’aula.

METODOLOGIA

Dividirem el curs en dues partes, una teòrica i l’altre pràctica, si bé no seran dos blocs separats sinó que en cada sessió la pràctica complementarà la teoria, o viceversa, a partir de l’experiència arribarem a la formulació teòrica. Cada una de les parts serà conduïda per un professor diferent, Jaume Turrà, la part teòrica, i Rosa Daniel, la part pràctica..

Partirem de la base de coneixement que ja tenim i a partir d’aquí a través de la pràctica anirem avançant perquè sigui cada alumne que construeixi els aprenentatges a partir de l’experiència. Els continguts teòrics serviran per a introduir conceptes i per a reforçar i contextualitzar la part experimental.


CONTINGUTS

 • Postures de ioga o assanes d’estirament o desbloqueig.
 • Exercicis de presa de consciència i tonificació del diafragma.
 • Exercicis de buidatge d’aire residual
 • Exercicis d’obertura d’alvèols pulmonars
 • Tècniques de respiració
 • Tècniques de pranajama

ESTRUCTURA

 

TORNAR

 • Mòdul 1: La respiració com a acte fisiològic (3 hores)
 • Mòdul 2: Psicologia de la respiració. Pranajama (3 hores