Inici · Atenció i pensament conscient · La meditació a l'escola ·

Control de l'estrès · Gestió corporal de les emocions · Respiració

 

Control de l'estrès

El que anomenem estrès es caracteritza per un desequilibri del sistema nerviós vegetatiu provocat per una sobreexcitació del sistema nerviós simpàtic. Hi ha un estrès que s’anomena positiu o natural, que és la reacció fisiològica resultant d’una situació en la que cal posar en estat d’alerta tot el nostre sistema de defensa. Aquest estat no suposa un problema si s’equilibra amb estats de repòs, si després d’activar el sistema nerviós simpàtic ho fa també el parasimpàtic. Cal entendre bé la fisiologia de l’estès per a poder-lo controlar; l’exposició excessiva a situacions estressants, siguin reals o perquè a través del pensament no les deixem anar, altera el nostre sistema nerviós i al final ens condiciona la qualitat de vida i la salut.

Aprendre a controlar i gestionar l’estrès pot ajudar als docents a reconèixer, tant a nivell personal com en la seva pràctica docent, els moments en què pot aplicar mesures de compensació, tan senzilles com dedicar uns minuts a sentir el cos o a la respiració. En aquest sentit podem parlar també d’un estrès col·lectiu en relació al grup-classe en el que eines de fàcil aplicació el poden equilibrar.


OBJECTIUS

 • Entendre i experimentar el concepte de consciència corporal
 • Entendre i experimentar el funcionament de la respiració.
 • Entendre i experimentar la importància de buidar els pulmons d’aire residual
 • Incorporar exercicis pràctics i senzills a la vida quotidiana.
 • Presa de consciència de les diferents fases i tipus de respiració i les seves implicacions psicològiques
 • Aprendre mètodes pràctics d’alliberament de l’estrès acumulat, i tècniques preventives
 • Aprendre de manera senzilla a relaxar la ment conscient i la ment inconscient
 • Incorporar eines pràctiques de gestió de l'estrès a la pràctica docent

METODOLOGIA

Dividirem el curs en dues partes, una teòrica i l’altre pràctica, si bé no seran dos blocs separats sinó que en cada sessió la pràctica complementarà la teoria, o viceversa, a partir de l’experiència arribarem a la formulació teòrica. Cada una de les parts serà conduïda per un professor diferent, Jaume Turrà, la part teòrica, i Rosa Daniel, la part pràctica..

Partirem de la base de coneixement que ja tenim i a partir d’aquí a través de la pràctica anirem avançant perquè sigui cada alumne que construeixi els aprenentatges a partir de l’experiència. Els continguts teòrics serviran per a introduir conceptes i per a reforçar i contextualitzar la part experimental.


CONTINGUTS

 • Exercici de consciència corporal: integració del pensar, sentir i actuar a través
 • de l’atenció focalitzada al cos i la respiració. La importància de mantenir
 • l’equilibri de les tres funcions per evitar i pal·liar situacions d’estrès.
 • El cos com a canalitzador de l’excés d’energia psíquica
 • Respiració i estat d’ànim. Respiració abdominal i respiració pectoral.
 • Pràctica: respiració i sistema nerviós vegetatiu.
 • Exercicis per aprendre a buidar els pulmons d’aire residual i afavorir una bona
 • expansió de la capacitat respiratòria
 • Exercicis d’atenció
 • Pràctiques d’alliberament de l’estrès corporal
 • La respiració del cervell i la seva importància
 • Exercicis de relaxació física, mental i emocional
 • Exercicis per a la vida quotidiana
 • Meditació de centrament
 • Mòdul 1: L’estrès i la seva fisiologia. La importància de sentir el cos( 6 hores)
 • Mòdul 2: La respiració com a eina reguladora (6hores)
 • Mòdul 3: Com relaxar el cos, la ment i les emocions (6 hores)

 

ESTRUCTURA

 

TORNAR