En els nostres cursos és important que el mestre o professor no només hi trobi un aprofitament personal sinó que, a través de l'experiència que desenvolupi amb les eines que proposem, tingui estratègies d'aplicació a l'aula per tal de millorar tant la seva tasca docent, com la relació amb els alumnes.

Així, les eines extraordinàries que el ioga ens proporciona  arriben a l'escola a través de l'experiència dels educadors, que són qui les adaptes i les gestionen segons les edats dels estudiants,.ATENCIÓ I PENSAMENT CONSCIENT

En aquest curs el mestre o professor aprendrà a diferenciar diferents tipus d’atenció, i tècniques d’intervenció a l’aula per tal d’ajudar al grup-classe en general, o a alumnes en particular, a ser conscients i desenvolupar la seva capacitat d’atenció. La dispersió és l’oposat a l’atenció correcte, la concentració és producte d’una atenció adequada, i hi ha eines que en la pràctica professional poden ensenyar aquests conceptes, facilitar la tasca docent i millorar-ne la seva efectivitat.


LA MEDITACIÓ A L'ESCOLA

S’ha demostrat l’eficàcia que té la practica meditativa en el rendiment de les persones i les capacitats bàsiques d’atenció i concentració; relaxa el sistema nerviós i prepara emocionalment la persona per afrontar els reptes de la vida quotidiana. En la tasca docent pot ser una gran aliada del professor, si sap introduir petits espais de pràctica meditativa, per aconseguir una bona integració de tots els alumnes el grup-classe, alhora que també millorar les seves capacitats d’aprenentatge i de relació, dins i fora de l’escola.


CONTROL DE L'ESTRÈS

Aprendre la naturalesa i les causes de l’estrès, i a controlar i gestionar-lo pot ajudar als docents a reconèixer, tant a nivell personal com en la seva pràctica docent, els moments en què pot aplicar mesures de compensació, tan senzilles com dedicar uns minuts a sentir el cos o a la respiració. En aquest sentit podem parlar també d’un estrès col·lectiu en relació al grup-classe en el que eines de fàcil aplicació el poden equilibrar.


GESTIÓ CORPORAL DE LES EMOCIONS

Entendre la naturalesa corporal de les emocions i la seva arrel mental, així com també la gran importància de conèixer i gestionar la respiració, dotarà al mestre o professor d’eines que pot utilitzar per canalitzar situacions concretes, d’altres d’aplicació a les tutories, o també hàbits d’higiene emocional que pot introduir de manera regular en la seva tasca docent.


TÈCNIQUES DE RESPIRACIÓ

Mestres i professors de qualsevol disciplina, i molt especialment els d’educació física, poden trobar en les tècniques respiratòries i la bona comprensió de la respiració eines valuoses per a transmetre als alumnes que els ajudarà a obtenir-ne un millor rendiment, tant físic com intel·lectual. El cervell i la musculatura, totes les cèl·lules del cos, necessiten d’una bona oxigenació, els alumnes poden aprendre des de l’escola a millorar la seva respiració i a entendre la importància que té en tots els àmbits de la seva salut, tant física, com mental i també emocional. El cervell és l’òrgan del nostre cos que consumeix més oxigen i glucosa, i del depèn el correcte funcionament de tota la nostra vida, introduir a l’escola l’aprenentatge de la respiració és transversal en totes les disciplines que s’imparteixen, i representa una millora en la qualitat de la formació que s’imparteix perquè suposa ensenyar a l’alumne a comprendre’s millor i desenvolupar més plenament els seus recursos personals.

TORNAR