Inici Atenció i pensament conscient · La meditació a l'escola ·

Control de l'estrès · Gestió corporal de les emocions · Respiració

 

Atenció i pensament conscient

La ment és una eina que tenim les persones al nostre servei i una de les seves funcions és generar pensament, un pensament que ens ajuda a estructurar i organitzar el nostre dia a dia, a raonar, a classificar conceptes i analitzar la informació per a ordenar-la i aprendre. El pensament és només una de les funcions de la ment, perquè el seu gran potencial és la capacitat d’atenció, el seu gran potencial i la seva naturalesa essencial.

Per a entendre el concepte d’atenció podem agafar la imatge d’una pissarra en blanc en la que escrivim al damunt, la pissarra seria el fons silenciós que és la nostra ment i les lletres els pensaments i les imatges que hi escrivim al damunt. Així, la ment es converteix en un sentit més que tenim a la nostra disposició les persones, com els altres cinc, que podem utilitzar de la mateixa manera que utilitzem l’olfacte per a diferenciar olors, l’oïda per captar sons, etc.

La qüestió que es planteja a partir d’aquí és fins a quin punt el pensament que es genera en la nostra ment el generem de manera voluntària i conscient o si, per contra, ens vivim subjectes a un moviment de pensament no volgut i que ens condiciona: pensem o som pensats per una ment que no controlem? I cal plantejar-se aquesta qüestió abans d’entrar a aprofundir en el concepte d’atenció, perquè d’altra banda l’esforç d’estar atents es convertirà en una lluita i per silenciar la ment i en un conflicte permanent. El pensament conscient, altrament, està íntimament lligat a un jo psicològic sòlid i a una ment estable.


OBJECTIUS

 • Entendre el concepte d’atenció
 • Diferenciar ment conscient i ment inconscient
 • Diferenciar pensament conscient de pensament involuntari
 • Comprendre el concepte de jo psicològic
 • Entendre i integrar quina és la naturalesa essencial de l’ésser humà a partir de les tres capacitats de pensar, sentir i actuar
 • Experimentar i integrar el procés respiratori i com es modifica en funció de l’activitat mental
 • Aprendre a diferenciar els diferents tipus d’atenció
 • Donar eines de desenvolupament de l’atenció per aplicar a l’escola
 • Donar eines de desenvolupament del pensament conscient a l’escola

 


METODOLOGIA

Dividirem el curs en dues partes, una teòrica i l’altre pràctica, si bé no seran dos blocs separats sinó que en cada sessió la pràctica complementarà la teoria, o viceversa, a partir de l’experiència arribarem a la formulació teòrica. Cada una de les parts serà conduïda per un professor diferent, Jaume Turrà, la part teòrica, i Rosa Daniel, la part pràctica..

Partirem de la base de coneixement que ja tenim i a partir d’aquí a través de la pràctica anirem avançant perquè sigui cada alumne que construeixi els aprenentatges a partir de l’experiència. Els continguts teòrics serviran per a introduir conceptes i per a reforçar i contextualitzar la part experimental.


CONTINGUTS

 • Exercicis de consciència corporal per tal d’entendre el concepte d’atenció
 • Pràctica d’assanes de ioga
 • Exercicis de pratyadhara,  obertura i retracció dels sentits
 • Exercicis de dharana, concentració
 • Tècniques de respiració
 • Tècniques de relaxació
 • Tècniques de meditació
 • Teoria i pràctica del concepte de control mental i gestió dels pensaments
 • Teoria i pràctica de la relació que s’estableix entre pensament, emoció i atenció
 • Didàctica del funcionament de la ment
 • Didàctica de l’atenció en els moviments de la vida quotidiana
 • Didàctica de l’atenció a través de tècniques de ioga
 • Dinàmiques de grup
 • Tècniques de bioenergètica

 • Mòdul 1: Consciència corporal, respiració  i atenció (3 hores)
 • Mòdul 2: Anatomia del pensament. Estructuració d’un jo psicològic sòlid (3 hores)
 • Mòdul 3: Atenció perifèrica i atenció central: tècniques de desenvolupament de l’atenció (6 hores)

ESTRUCTURA

 

TORNAR