Postgraus i formació permanent del professorat de ioga

Tots els nostres cursos de postgrau responen a diferents apartats de les unitats de competència de l'Acredita't de la Generalitat de Catalunya, i es poden incorporar al bagatge formatiu per a obtenir l'acreditació de professor de ioga.

En la nostra oferta de formació permanent t'oferim:

 1. Computar hores de formació q través d'accedir al nostre grup de formació
 2. Inscriure't en les nostres propostes formatives i de postgraus


Pratjahara, dharana, dhyana i smadhi
 

Pratjahara i Dharana

L'atenció és clau en tots els processos d'interiorització: Pratjahara és el cinquè dels 8 braços del ioga segons Patajali, és el treball de l'atenció a través dels sentits, primer obrint-nos a ells i després amb la seva retracció portar tota l'atenció que ens han ajudat a desplegar cap a l'interior.

Dharana és el sisè dels braços, és concetració, segons Patajali és el control complet de la ment, n'hi ha dos tipus.

 1. STULA DHARANA, o fixació de l'atemció mental en punts dins del cos.
 2. SUKSMA DHARANA, o fixació de l'atenció en els cinc elements subtils. 

També es coneixen com ANTAR DHARANA o CONCENTRACÓ INTERNA I BAHYA DHARANA o CONCENTRACIÓ EXTERNA.

Dhyana i Samadhi

Després d'una bona pràctica de pratjahara i dharana s'esdevé dhyana, la meditació, el setè dels braços del ioga. La ment deixa d'esforçar-se, es detenen els moviments i les fluctuacions del pensament i s'arriba a un estat de pau profunda, de silenci interior. 

Dhyana proporciona un estat profund de felicitat i disol l'ego per a entrar després en el darrer braç del ioga,samadhi.

Samadhi és la pura consciència d'unitat, l'estat en què l'observador i allò observat es fonen. Desapareix tota consciència de dualitat, és l'estat d'unió que s'esdevé quan el meditador ha descobert el vertader Ser.

A partir del 18 de febrer    |    Dimecres alterns de 19 a 20:30
Durada: 3 mesos    |    Preu: 317€, o 57€ mensuals
Places limitades


Formació en psicologia dels txacres

D E S C A R R E G A    P D F 

Autoconeixement i creixement personal

El ioga ens ofereix una via única d'aprofundiment a través del coneixement dels txakres que parteix del Tantra i la seva filosofia, les seves tècniques i els coneixements desenvolupats al llarg de mil·lenis de ioguis que han transmès la seva saviesa i els seus coneixements.

Les classes d'aprofundiment ens ofereixen un gran treball d'autoconeixement i desenvolupament personal, i ens donaran eines que podrem integrar per aprendre a gestionar correctament les nostres emocions, els nostres recursos personals, i tot el nostre potencial.

Per a qui:

 • Persones interessades en aprofundir en el ioga
 • Professors de ioga que volen transcendir les tècniques i trobar en el ioga una autèntica eina d'autoconeixement.
 • Professionals d'altres àmbits que a través del coneixement i desenvolupament personal vulguin trobar a través de la seva experiència nous instruments, d'eficàcia demostrada i de transmissió oral.


A partir del 10 d'octubre    |   Dissabtes d'11 a 18:30
Durada: 9 mesos    |    Preu: 975€ (facilitats de pagament)
Places limitades


Ioga per a nens

D E S C A R R E G A    P D F 

Curs de treball personal i de pedagogia del desenvolupament personal

 • En els nens tot el potencial és en procés d'evolució, cal que tinguem les eines per entendre quines són les seves necessitats, amb els txakres en procés d'evolució
 • A través de contes, els nens poden desenvolupar les assanes de Ioga que fan els adults, amb tots els avantatges per la salut física, mental i emocional; aprendre.
 • Els nens tenen unes qualitats naturals de consciència corporal, de consciència de present, d'integració en l'entorn, de poder sentir més enllà del pensar..., que els adults ja hem perdut.
 • El Ioga busca recuperar això en l'adult, en el nen és una eina per a preservar, el seu tresor més valuós.

El ioga amb nens no tracta només d'ensenyar el joc i la relació amb un mateix i l'entorn. El ioga amb nens requereix d'eines que el professor haurà d'haver desenvolupat com a treball personal i d'autoconeixement.

En aquest postgrau donarem una formació en la psicologia dels txakres a través de la qual el professor tindrà un coneixement profund dels requeriments que té cada nen segons l'edat i el seu moment evolutiu. Amb  aquest treball personal i el coneixement profund de la persona i la seva evolució, podrem aportar instruments de suport al desenvolupament de l'infant extraordinaris, i les nostres classes tindran un valor diferencial molt notable en quan a qualitat i eines de creixement.

En aquest postgrau s'ensenyara a gestionar el propi potencial energètic per tal de transmetre de manera adequada als nens, i es donaran eines d'autoconeixement a partir del ioga que permetran una major comprensió de les seves necessitats.

A partir del 10 d'octubre    |   Dissabtes d'11 a 18:30 i diumenges de 9:00 a 14:00
Durada: 9 mesos    |    Preu: 1785€ (facilitats de pagament)
Places limitades


Sadhana Tàntrica

DESCARREGA PDF 

Veure vídeo de presentació

Un camí vers l'autorealització

Autoconeixement, autoconsciència, autorealització

Vols saber qui ets en realitat més enllà del personatge que creus ser?
Saps què vol dir viure el present? Ho has intentat i no et n'has sortit?
Tens temes pendents a la teva vida, situacions no resoltes?
T'agradaria viure la vida amb plenitud, amb tot el teu potencial d'energia, intel·ligència i amor?

L'Alliberament, l'autorealització en el context nostre occidental

 • Curs de sadhana d'activació energètica i desenvolupament espiritual des de les tècniques i els coneixements ancestrals del Tantra.
 • Treball exhaustiu dels txakres en tots els sentits (nivells d'aprofundiment, interacció en la vida quotidiana, meditació etc)
 • Incorporació de kriyes específics per a un treball de sadhana tàntrica.
 • Coneixement i treball dels granthis, desenvolupament dels iames i a els niames .
 • Aprofundiment en el treball d'activació de kundalini i en el procés d'autorrealització.

 


Ioga Nidra

D E S C A R R E G A    P D F 

El ioga de la relaxació conscient

A través de la repetició d'una afirmació, una resolució personal, des de la ment conscient a la ment inconscient, que en estat de relaxació profunda està molt receptiva, podem introduir canvis importants a la nostra vida.

D'això en diem Sankalpa.

L'estat de Nidra és absència de qualsevol tipus de tensió

L'estat de Nidra és un estat de relaxació profunda i conscient a nivell físic, mental i emocional. La seva pràctica ajuda a purificar la ment i els seus efectes es noten a tots els nivells de la persona, no només físic i mental sinó també emocional.

El vertader relaxament es produeix quan la persona de manera molt conscient relaxa les emocions i es dissol la tensió mental.

El Ioga Nidra ens ajuda a pal·liar d'una manera extraordinàriament eficient els símptomes d'estrès i ansietat.