respiració-barcelona-les-corts

Respiració a Barcelona

En les sessions de respiració partim sempre del que és la base del treball del diafragma, entendre i sentir el seu paper en el procés respiratori, el paper que juga en el manteniment de la bona salut vertebral i els estats mentals i emocionals, i la manera d'activar-lo i donar-li la màxima flexibilitat.

  • També donem un espai de vital importància a aprendre a buidar l'aire residual dels pulmons, a entendre la relació que hi ha entre pensament i respiració, les diferents categories de pensaments i l'acumulació d'aire en els pulmons, amb la consegüent pèrdua de capacitat respiratòria i oxigenació de la sang.
  • Un altre dels aspectes importants és aprendre les diferents fases de la respiració -inspiració, expiració i retencions amb i sense aire-, la musculatura que implica, les correspondències psicològiques de cadascuna de les fases, i la manera d'aprendre a modificar les anomalies i a millorar el nostre estat físic, mental i emocional.
  • Aprenem diferents tipus de respiració -abdominal, ventral, intercostal, complerta, profunda...-, i diferents tècniques de pranajama.
  • Practiquem tècniques i exercicis que ens ajudin a treballar la musculatura implicada en la respiració per tal de millorar la capacitat dels pulmons.
  • Aprenem a recarregar-nos de manera eficaç de prana i oxigen, i a obrir alvèols pulmonars
  • Integrem els conceptes de respiració interna i de respiració externa, i el que s'anomena respiració del cervell